Polityka prywatności

 1. Administratorem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną www.retailmap.pl ("Serwis") jest spółka Colliers International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 135840, kapitał zakładowy w wysokości 965.000,00 złotych , NIP: 5251578590, REGON: 012425925 ("Administrator").
 2. Administrator, szanując prawa osób korzystających z Serwisu ("Użytkownicy") oraz respektując postanowienia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami, „Ustawa o ochronie danych osobowych”), podejmuje określone w niniejszej polityce prywatności działania w celu zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych Użytkowników.
 3. W związku z funkcjonowaniem Serwisu, Administrator może zbierać następujące dane Użytkowników:
  • imię i nazwisko;
  • adres e-mail;
  • nazwa firmy;
  • wyniki wyszukiwania;
  • adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w sieci Internet takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są przez Administratora w celach technicznych;
  • pliki cookie – są to małe pliki tekstowe, które witryna Serwisu wysyła do komputera Użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych Serwisu, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań Użytkownika prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne. Gdy Użytkownik odwiedza witrynę Serwisu, do komputera Użytkownika lub innego urządzenia przy pomocy którego odwiedza witrynę Serwisu, Serwis wysyła do urządzenia Użytkownika pliki cookies. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w serwisie www.retailmap.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników. Dla serwisu www.retailmap.pl wykorzystujemy następujące pliki cookies.
   Nazwa Cookie Rodzaj Cel zapisania
   hl stałe Zapamiętanie informacji o wybranym języku
   policy_accepted stałe Zapamiętanie informacji o akceptacji polityki cookies
   malls_view stałe Zapamiętanie informacji o wybranym widoku centrów handlowych
   _cfuid stałe Identyfikowanie komputera użytkownika w sieciach publicznych celem ochrony przed zagrożeniami przez CloudFlare
   _ga sesyjne Śledzenie ruchów użytkownika na stronie przez narzędzie Google Analitics
  • informacje w dziennikach – gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki, aplikacji, serwery Administratora automatycznie rejestrują pewne informacje, które mogą zwierać żądanie sieciowe, rodzaj interakcji z usługą Serwisu, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania oraz co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie zidentyfikować przeglądarkę lub konto Użytkownika.
 4. Dane osobowe o których mowa powyżej Administrator może wykorzystywać w celu:
  • umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu;
  • oferowania Użytkownikom informacji oraz materiałów do pobrania dotyczących usług świadczonych przez Administratora;
  • wykorzystania w badaniach wewnętrznych Administratora służących ulepszaniu Serwisu oraz produktów i usług oferowanych przez Administratora;
  • wysyłania Użytkownikom biuletynów informacyjnych i informacji marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora;
  • zapewnienia korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem związanej z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.
 5. Mając świadomość jakim zaufaniem Użytkownicy obdarzają Administratora, zdaje on sobie sprawę z odpowiedzialności za ochronę prywatności Użytkowników. W związku z powyższym Administrator otwarcie informuje o tym, jakie informacje o Użytkownikach korzystających z Serwisu są przez niego gromadzone i w jakim celu. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których powyższe dane są przez Administratora przechowywane.
 6. Dostęp do danych osobowych dotyczących Użytkowników gromadzonych przez Administratora jest ograniczony i mają go tylko wybrani pracownicy Administratora, dla których jest on niezbędny w celu zapewnienia przetwarzania takich danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Osoby te są związane zobowiązaniami zachowania poufności i w razie niedopełnienia tych zobowiązań podlegają środkom dyscyplinarnym stosowanym w strukturach organizacyjnych Administratora.
 7. Administrator zapewnia Użytkownikom Serwisu dostęp do ich danych osobowych oraz możliwość poprawiania błędnych danych ich dotyczących i usuwania takich danych na żądanie. W tym celu Użytkownik może skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail przy wykorzystaniu następującego adresu kontaktowego Administratora poland@colliers.com lub pocztą tradycyjną na następujący adres Administratora: "Colliers International Poland Sp. z o.o., Pl. Piłsudskiego 3, 00 – 078 Warszawa"..
 8. Administrator zastrzega, iż niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. Wszelkie zmiany niniejszej polityki prywatności będą publikowane na witrynie internetowej Serwisu, a o istotnych zmianach Administrator będzie informować w dodatkowy sposób (w przypadku niektórych usług włącznie z wysłaniem powiadomienia e-mail informującego o zmianach polityki prywatności).