Park handlowy Starosielce

Popiełuszki 118a, Białystok

Szczegółowe informacje – Park handlowy Starosielce

Status
Istniejący
Data oddania do użytkowania
2023 Q3
GLA
5 600 m2

Obiekty handlowe w mieście

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).