S1 Center Kutno

Żwirki i Wigury, Kutno

Szczegółowe informacje – S1 Center Kutno

Rodzaj
Park handlowy
Status
Istniejący
Data oddania do użytkowania
2021 Q2
GLA
7 100 m2
Liczba miejsc parkingowych
450

Obiekty handlowe w mieście

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).