Ostrzeszów Plaza

Leśna 41a, Ostrzeszów

Szczegółowe informacje – Ostrzeszów Plaza

Status
Istniejący
Data oddania do użytkowania
2023 Q2
GLA
6 400 m2

Niniejsze warunki mają charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964 roku, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).